Związek Zawodowy Górników w Polsce
KWK "Pniówek"

Nawigacja

Informacje kontaktowe

Związek Zawodowy Górników w Polsce
KWK "Pniówek"
43-251 Pawłowice,
ul. Krucza 18
tel: 32 7562810
e-mail: zzgwp1@op.pl
NIP: PL 633-182-16-91
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
KWK "Pniówek"
43-251 Pawłowice,
ul. Krucza 18
tel: +48 32 756 2113
fax: +48 32 472 1978
e-mail: pniowek@jsw.pl
NIP: PL 633-000-51-10

Świadczenia statutowe

ŚWIADCZENIA STATUTOWE 

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNIKÓW W POLSCE PRZY KWK PNIÓWEK

 • ZAPOMOGA Z TYTUŁU DŁUGOTRWAŁEJ CHOROBY

  CONAJMNIEJ 30 DNI CHOROBOWEGO, POTRZEBNY DOWÓD OSOBISTY ORAZ POTWIERDZENIE Z BRZ

 • ZGON CZŁONKA ZWIĄZKU

  AKT ZGONU, DOKUMENT TOŻSAMOŚCI WSPÓŁMAŁŻONKA LUB DZIECKA

 • ODPRAWA EMERYTALNA - uzależniona od stażu Związkowego

  POTRZEBNA DECYZJA ZUS, DOWÓD OSOBISTY, do roku 25%, 1-3 lat 50%, 3-5 lat 75%, ponad 5 lat 100%

 • ZGON CZŁONKA RODZINY - mąż, żona, dziecko, rodzice, teście

  AKT ZGONU, AKT MAŁŻEŃSTWA, DOWÓD OSOBISTY WŁASNY ORAZ WSPÓŁMAŁŻONKA

 • URODZENIE DZIECKA

  ODPIS AKTU URODZENIA, DOWÓD OSOBISTY

 • DOFINANSOWANIE KOLONI, ZIMOWISK, ZIELONEJ SZKOŁY

  można skorzystać raz w roku z jednej z w/w form
  POTWIERDZENIE POBUTU, DOWÓD WPŁATY, DOWÓD TOŻSAMOŚCI

 • ZAPOMOGA BEZZWROTNA WAKACYJNA I ŚWIĄTECZNA

  DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU WYPŁACANE NA PODSTAWIE ZBIOROWYCH LIST CZŁONKÓW
  ZWIĄZKU ZA POKWITOWANIEM

 • DOFINANSOWANIE IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH

  50% wartości z 2 biletów, nie więcej jak 50 zł

 • ŚWIADCZENIE DLA NOWOŻEŃCÓW

  DOWÓD OSOBISTY, AKT MAŁŻEŃSTWA

 • WYCIECZKI I WCZASY - dopłata w zależności od kosztów 

 • FESTYN RODZINNY - finansowany w całości ze środków Związkowych

 • ŚWIADCZENIE URODZINOWE - wypłacane w miesiącu w którym członek/członkini ma urodziny

 • DOFINANSOWANIE DO IMPREZ ODDZIAŁOWYCH

UWAGA - ŚWIADCZEŃ STATUTOWYCH NIE WYPŁACA SIĘ W OSTATNI DZIEŃ MIESIĄCA

 

Projekt i wykonanie: SECOND FLOOR