Związek Zawodowy Górników w Polsce
KWK "Pniówek"

Nawigacja

Informacje kontaktowe

Związek Zawodowy Górników w Polsce
KWK "Pniówek"
43-251 Pawłowice,
ul. Krucza 18
tel: 32 7562810
e-mail: zzgwp1@op.pl
NIP: PL 633-182-16-91
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
KWK "Pniówek"
43-251 Pawłowice,
ul. Krucza 18
tel: +48 32 756 2113
fax: +48 32 472 1978
e-mail: pniowek@jsw.pl
NIP: PL 633-000-51-10

Paczki Słodka Wyprawa :)

Paczki Słodka Wyprawa :)

Paczki dla dzieci

lnformujemy pracowników że Komisja Socjalna podjęła decyzję 

o  przyznaniu paczek dla dzieci tzw. ,,Słodka Wyprawka".

Uprawnione do otrzymania paczek są: dzieci pracownlków będących w stanie zatrudnienia na dzień 01.09.2022 r. w wieku od 2 do 18 lat zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych JSW S.A.

Pracownicy mogą  odbierać bony na paczki w Sekcji Socjalnej pokój 11 (parter) w dniach  19.09.2022r.  do 07.10.2022r. w godz. 06:00-18:00.

Wydawanie paczek odbywać sie będzie w budynku stołówki (z tytu od placu kopalnl).

UWAGA!

Dziecko otrzymuje tylko jedną paczkę, wiec w przypadku, kiedy uprawnieni do otrzymania bonu na paczkę są obydwoje rodzice -

wtedy bon winno pobrać tylko jedno z rodziców.

Projekt i wykonanie: SECOND FLOOR